Stap Budget

Vanaf 1 maart 2022 kan iedere burger maximaal 1.000 euro STAP-budget subsidie aanvragen voor een opleiding. Wij geven je onderstaand inzicht in het stapbudget en de vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Benut je kansen, ga voor groei!

Aanmeldbewijs

Alle inschrijvers van een geregisteerde opleiding voor het Stap budget ontvangen automatisch een aanmeldbewijs na hun inschrijving.
Dit bewijs is nodig om een aanvraag voor het STAP-budget te kunnen doen.

Je hebt recht op STAP-budget voor een opleiding als je:

  • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent (of je wel of niet werkt of een uitkering ontvangt, is voor je aanvraag niet relevant).
  • burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent.
  • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).
  • dit kalenderjaar nog geen STAP-budget subsidie hebt gekregen en er nog budget is.
  • voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).
  • Bekijk informatie-leaflet
  • Als je op de opleiding een stap budget krijgt en Fresh betaald je opleiding volgt er een spliting van factuur. de 1000,-- stapbudget zet je dan in voor je opleiding.