Meest gestelde vragen

Welke cursussen behoeven eigen bijdrage?
Alleen de reizen hebben een eigen bijdrage of daar zijn kosten aan verbonden.Overige kosten lopen via het budget van de praktijk, cursussen bij de Fresh Academy in Bodegraven zijn gratis. ZZP’ers krijgen flinke kortingen als je aangeeft dat je voor Fresh werkt.

Komen de cursussen in aanmerking voor STAP-budget?
Als de cursus in aanmerking komt voor een stap budget dan is dit vermeld bij de cursus uitleg.

Uren/reiskosten vergoeding
Je reiskosten en uren mag je indienen als je een cursus verplicht moet doen, overleg dit met je leidinggevende.

Hoe annuleer je? En tegen welke consequenties?
Je annuleert bij de Academy en dan zijn er geen kosten aan verbonden. Bij derden (andere partijen) staat dit bij je boeking.

Diploma/ KRT/KRM punten: hoeveel voor welke cursus en wie houdt dit bij?
Diploma ontvang je via de Academy of via de partij waar met korting geboekt is. Punten staan vermeld bij de cursus en voor interne cursussen doet de Academy de aanvraag en registratie.

Maken we een studieovereenkomst voor de duurdere cursussen?
Voor dure cursussen en langere trajecten wordt er een studieovereenkomst gemaakt, dit geldt voor medewerkers in loondienst.

Hoe verdelen we het budget over de werknemers? Stellen we een max in van cursussen per jaar?
Budget en het aantal te volgen cursussen wordt bepaald door de leidinggevende. Zodat dit eerlijk verdeeld wordt en iedereen de kans krijgt.

Bij wie komt een aanmelding binnen?
Als er kosten aan verbonden zijn dan ontvangt PM/leidinggevende deze en gaat in gesprek met werknemer of de cursus passend is.

Wie kan mijn POP inzien?
De Academy ontvangt deze en gaat hier strikt vertrouwelijk mee om, deze gaat dan naar de PM/Leidinggevende en die load deze op in CROP.

Wanneer dien ik een POP in? Voor bepaalde datum of kan dit hele jaar door?
Hele jaar door.

Cursus is vol en wat dan?
Het aantal deelnemers staat aangegeven bij de cursus, vol =vol.
Dan volgt er een nieuwe datum en sommige cursussen zijn al meerdere keren per jaar ingepland.